Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 57.

Janssen, Theo and Marynissen, Ann (2013). Brabants oude zot (1500) en Erasmus' goddelijke Zotheid (1509)in een intieme relatie? In: De tienduizend dingen - Feestbundel voor Reinier Salverda, pp. 249-265. Ljouwert: Fryske Akademy. ISBN 978-90-6273-967-7

Janssen, Theo and Marynissen, Ann (2016). 'Der zotten ende der narrenscip' in het kielzog van 'Dasz Narrenschyff' en 'Stultifera Nauis'. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Vol. 126 (1-2). pp. 95-165. Gent: ISSN 0770-786X

Janssen, Theo and Marynissen, Ann (2015). Josse Bade: auteur van 'dit is der zotten ende der narren scip (1500). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 131. pp. 1-40. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. ISSN 0040-7550

Janssens, Guy and Marynissen, Ann (2011). Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco. ISBN 9789033470707

Marynissen, Ann (1999). … Allen dengenen die dese letteren sien selen/selen sien ende horen lesen …: Over volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep in de Middelnederlandse bijzin. Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie, [Supplement 12]. pp. 136-158. University Press. ISSN 0039-8691 (Print) ; 2215-1214 (Online)

Marynissen, Ann (2014). Auf der Schnittstelle zwischen der Germania und der Romania: Die Familiennamen in Belgien. In: Familiennamen zwischen Maas und Rhein, pp. 157-184. Frankfurt: Peter Lang. ISBN 978-3-631-64679-3

Marynissen, Ann (2004). Bidirectionele taalverandering: wegval en toevoeging van een swja in de Middelnederlandse en de moderne dialecten. In: Taal in verandering, Amsterdam ; Münster: Nodus-Publ.. ISBN 90-72365-81-X ; 3-89323-744-5

Marynissen, Ann (2000). Cartografie in de naamkunde. Naamkunde, tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied, 32. pp. 7-35. Leuven: ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2003). De Brabander, Brabers of Van Brabant? Leuvense Bijdragen, 92 (3-4). pp. 239-255. Leuven: Peeters. ISSN 0024-1482 ; 1783-1598 (E-ISSN)

Marynissen, Ann ORCID: 0000-0003-0200-2491 (2021). De Nagel or de Spijker op de Kop? A Lexical Contrast between Belgian Dutch and Netherlandic Dutch. In: Cognitive Sociolinguistics Revisited, pp. 48-57. Berlin/Boston: De Gruyter/Mouton. ISBN 978-3-11-073851-3

Marynissen, Ann (1995). De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied. Bulletin de la Commission Royale de Toponymie & Dialectologie, 67. pp. 139-172. ISSN 0774-8396

Marynissen, Ann (2004). De conditionering van de sjwa-apocope bij zijn ontstaan in het Middelnederlands. In: Taeldeman, Man van de Taal, Schatbewaarder van de Taal, pp. 609-620. Gent: Universiteit. ISBN 9-0382-0651-8

Marynissen, Ann (2017). De lange weg naar een Nederlandse standaardtaal. Een beknopte geschiedenis van de standaardisering van het Nederlands. In: De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde, pp. 60-79. Leuven: Acco. ISBN 978-94-6344-243-5

Marynissen, Ann (1999). Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. In: In vergelijking met dieren, pp. 11-35.

Marynissen, Ann (2001). Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar? Over klanktegenstellingen en lexicale varianten in de Nederlandse familienamen en hun tegenhangers in de dialecten. In: Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen, pp. 75-92. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten. ISBN 90-73869-06-4

Marynissen, Ann (2001). Die Flexion des Substantivs in der mittelniederländischen Urkundensprache des 13. Jahrhunderts. In: Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen. Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert, pp. 659-672. Trier: Kliomedia. ISBN 3-89890-043-6

Marynissen, Ann (2005). Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. Niederdeutsches Wort, 45. pp. 105-120. Münster: Aschendorff. ISSN 0078-0545

Marynissen, Ann (2020). Een pareltje uit de zeventiende eeuw: brieven van een vader aan zijn zoon, een rijke jongeman op Italiëreis. Review of: Martijke van der Wal (2019). Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. Brieven van het thuisfront 1664-1665. Internationale Neerlandistiek, 58 (2). pp. 153-158. Amsterdam: University Press. ISSN 1876-9071

Marynissen, Ann (1995). Een vergelijking van diverse telmethodes in het historisch-linguïstisch onderzoek. Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie. pp. 124-138. Amsterdam: University Press. ISSN 0039-8691 (Print) ; 2215-1214 (Online)

Marynissen, Ann (2010). Eigenschappen als benoemingsmotief: lichaamskenmerken in familienamen. In: Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, pp. 429-439.

Marynissen, Ann (2002). Familienamen en migratie - Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. Naamkunde , tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied, 34 (ARRAY(0x556ac51542f0). pp. 239-256. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2019). Familienamen met het grondwoord -meier in het Nederlandse taalgebied. In: Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Boerderij- en familienamen eindigend op -meier in het Tecklenburger Land, pp. 135-146. Mettingen: Draiflessen Collection. ISBN 978-3-942359-49-8

Marynissen, Ann (2007). Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied. In: Neerlandici aan het woord. Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied, pp. 25-57.

Marynissen, Ann (2011). Familiennamen aus dem niederländischen Sprachgebiet in Deutschland. In: Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagwerke. Band 2: Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum, pp. 35-52. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. ISBN 978-3-86583-500-0

Marynissen, Ann (2019). Familiennamen mit dem Grundwort -meijer im niederländischen Sprachraum. In: Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Die Hof- und Familiennamen auf -meier im Tecklenburger Land, pp. 135-146. Mettingen: Draiflessen Collection. ISBN 978-3-942359-47-4

Marynissen, Ann (2019). Family Names with the Root -meijer in the Dutch-speaking Area. In: Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Estate and Family Names Ending in -meier in the Tecklenburger Land, pp. 135-145. Mettingen: Draiflessen Collection. ISBN 978-3-942359-48-1

Marynissen, Ann (1994). Het -s-meervoud in het vroegste ambtelijke Middelnederlands. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 40. pp. 63-105. Leiden ; Boston, Mass.: Brill ; Rodopi. ISSN 0165-7305

Marynissen, Ann (1988). Het legaat van J. Van Overstraeten. Naamkunde , tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied, 20. pp. 174-177. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2004). Historische Sprachverhältnisse im Rhein-Maas-Gebiet: Die Niederlandisierung des Südostens der niederländischen Provinz Limburg (1789-1940). grenzenLos, Band 3. pp. 70-81. Aachen: Shaker Verlag. ISSN 1439-4758

Marynissen, Ann (2018). Italiaanse leenwoorden in het Nederlands en het Duits. In: Zwischen Sprachen en culturen. Wechselbeziehungen im niederländischen, deutschen und afrikaansen Sprachgebiet, pp. 281-295. Münster/New York: Waxmann. ISBN 978-3-8309-3820-0

Marynissen, Ann (1988). Kempische toponiemen op -sie (-zijde). Naamkunde, tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied. pp. 168-173. Leuven: ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2020). Kirchen, Klöster und Kleriker: Die Spuren des Christentums in den niederländischen und flämischen Familiennamen. Beiträge zur Namenforschung, 2-3 (55). pp. 225-245.

Marynissen, Ann (2018). Klankgeografische en morfosyntactische variatie bij herkomstnamen van het type Van Keymeulen. In: Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen, pp. 329-345. Gent: Skribis. ISBN 978-94-92944-22-1

Marynissen, Ann (2004). Limburgers worden Nederlanders? Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935). Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie, Themanummer 17. pp. 64-85. Amsterdam: University Press. ISSN 0039-8691 (Print) ; 2215-1214 (Online)

Marynissen, Ann (1994). Limburgse familienamengeografie. Naamkunde, 26. pp. 243-301. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2013). Methodologische evolutie in de flexieleer van het Nederlands tot 1700. In: Neerlandistiek in beeld, pp. 69-78. Amsterdam & Münster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen. ISBN 978-3-89323-772-2 ; 978-90-8880-029-0

Marynissen, Ann (1991). Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het 'Belgisch repertorium van familienamen'. Naamkunde, tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied, 23. pp. 29-79. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (1999). Naamkunde. In: De Nederlandse taalkunde in kaart, Leuven: Acco. ISBN 90-334-4296-5

Marynissen, Ann (2002). Niederländisch und Deutsch nebeneinander im Südosten der niederländischen Provinz Limburg. Belege aus einer diglossischen Region. Volkskultur an Rhein und Maas, 20 (2). pp. 41-54. ISSN 0931-8496

Marynissen, Ann (1996). Plaats- en huisnamen in het centrum van Turnhout. Taxandria, 68. pp. 11-70. Turnhout: ISSN 0772-9693

Marynissen, Ann (1997). Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. Naamkunde, 29. pp. 195-215. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2009). Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland. Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 11. pp. 5-20. Hasselt: Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. ISSN 2034-435X

Marynissen, Ann (2009). Sprachwandel zwischen Evolution und Normierung. Die e-Apokope als Bruchstelle zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 76. pp. 165-188. Steiner. ISSN 0044-1449 (Print)

Marynissen, Ann (2009). Taalverandering tussen evolutie en normering: De e-apocope als breuklijn tussen het Nederlands en het Duits. Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics, 14 (3). pp. 233-254. ISSN 1384-5845

Marynissen, Ann (1993). Turnhout, Torhout en aanverwante familienamen. In: In verscheidenheid. Liber Amicorum prof. dr. em. Robert Van Passen, pp. 183-193. Aartrijke: Decock. ISBN 90-5364-021-5

Marynissen, Ann (2010). Ursprung, Motivierung und Bildung von Familiennamen am Beispiel des niederländischen Sprachgebiets. In: Familiennamen an Niederrhein und Maas. Von Angenendt bis Seegers/Zeegers, pp. 11-35.

Marynissen, Ann (2010). Van 'Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut' tot 'Institut für Niederlandistik': de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen. In: Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, pp. 131-144. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann. ISBN 978-3-8309-2382-4

Marynissen, Ann (1998). Van -(t)ke naar -(t)je: De oorsprong en verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 114 (3). pp. 252-269. ISSN 0040-7550

Marynissen, Ann (1995). Vrouwe en wijf in het 13de-eeuwse Middelnederlands. In: Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Jan Goossens zum 65. Geburtstag, pp. 43-51. Münster: ISBN 3-8258-2279-6

Marynissen, Ann (1997). Waar komt mijn familienaam voor? Automatische kartering van de geografische spreiding van (types) familienamen in het Nederlandse taalgebied. De Aardrijkskunde, 21 (3). pp. 25-38. ISSN 0435-382x

Marynissen, Ann (2010). Welk Nederlands voor Duitstaligen? Belgisch-Nederlands: het standpunt van de buitenlandse neerlandistiek. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Vol. 126 (3). pp. 25-44. ISSN 0770-786X

Marynissen, Ann (1990). The geographical distribution of toponymical elements in the Dutch-speaking part of Belgium. In: Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki 13-18 August. Vol. 2, pp. 147-154. Helsinki: ISBN 951-9475-77-X

Marynissen, Ann, Bock, Daniela and Terhalle, Amelie (2021). Op weg naar een geschreven eenheidstaal. De ontdialectisering van de schrijftaal bij Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen. Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie, 2 (73). pp. 245-295. Amsterdam: University Press. ISSN 0039-8691 (Print) ; 2215-1214 (Online)

Marynissen, Ann and Janssen, Theo (2014). Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur. In: Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, pp. 500-512. Leuven: Leuven University Press. ISBN 978-94-6270-014-7

Marynissen, Ann and Janssens, Guy (2013). A regional history of Dutch. In: Language and Space. An international Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch, pp. 81-100. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. ISBN 978-3-11-018005-3

Marynissen, Ann and Nübling, Damaris (2010). Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland. Ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Kontrastive germanistische Linguistik. Themenband der Reihe 'Germanistische Linguistik', pp. 11-35. Hildesheim: Georg Olms Verlag. ISBN 978-3-487-14418-4

Marynissen, Ann and Robbe, Joost (2020). Hollanders, Friezen of Vlamingen? Een studie naar de persoonsnamen van de eerste Amagerboeren uit de toenmalige Nederlanden. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 136 (3). pp. 77-98. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. ISSN 0040-7550

This list was generated on Sat Jul 2 05:19:14 2022 CEST.