Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 57.

Book, conference item or legal commentary

Janssens, Guy and Marynissen, Ann (2011). Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco. ISBN 9789033470707

Journal Article

Janssen, Theo and Marynissen, Ann (2016). 'Der zotten ende der narrenscip' in het kielzog van 'Dasz Narrenschyff' en 'Stultifera Nauis'. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Vol. 126 (1-2). pp. 95-165. Gent: ISSN 0770-786X

Janssen, Theo and Marynissen, Ann (2015). Josse Bade: auteur van 'dit is der zotten ende der narren scip (1500). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 131. pp. 1-40. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. ISSN 0040-7550

Marynissen, Ann (1999). … Allen dengenen die dese letteren sien selen/selen sien ende horen lesen …: Over volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep in de Middelnederlandse bijzin. Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie, [Supplement 12]. pp. 136-158. University Press. ISSN 0039-8691 (Print) ; 2215-1214 (Online)

Marynissen, Ann (2000). Cartografie in de naamkunde. Naamkunde, tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied, 32. pp. 7-35. Leuven: ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2003). De Brabander, Brabers of Van Brabant? Leuvense Bijdragen, 92 (3-4). pp. 239-255. Leuven: Peeters. ISSN 0024-1482 ; 1783-1598 (E-ISSN)

Marynissen, Ann (1995). De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied. Bulletin de la Commission Royale de Toponymie & Dialectologie, 67. pp. 139-172. ISSN 0774-8396

Marynissen, Ann (2005). Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. Niederdeutsches Wort, 45. pp. 105-120. Münster: Aschendorff. ISSN 0078-0545

Marynissen, Ann (2020). Een pareltje uit de zeventiende eeuw: brieven van een vader aan zijn zoon, een rijke jongeman op Italiëreis. Review of: Martijke van der Wal (2019). Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. Brieven van het thuisfront 1664-1665. Internationale Neerlandistiek, 58 (2). pp. 153-158. Amsterdam: University Press. ISSN 1876-9071

Marynissen, Ann (1995). Een vergelijking van diverse telmethodes in het historisch-linguïstisch onderzoek. Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie. pp. 124-138. Amsterdam: University Press. ISSN 0039-8691 (Print) ; 2215-1214 (Online)

Marynissen, Ann (2002). Familienamen en migratie - Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. Naamkunde , tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied, 34 (ARRAY(0x556ac51542f0). pp. 239-256. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (1994). Het -s-meervoud in het vroegste ambtelijke Middelnederlands. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 40. pp. 63-105. Leiden ; Boston, Mass.: Brill ; Rodopi. ISSN 0165-7305

Marynissen, Ann (1988). Het legaat van J. Van Overstraeten. Naamkunde , tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied, 20. pp. 174-177. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2004). Historische Sprachverhältnisse im Rhein-Maas-Gebiet: Die Niederlandisierung des Südostens der niederländischen Provinz Limburg (1789-1940). grenzenLos, Band 3. pp. 70-81. Aachen: Shaker Verlag. ISSN 1439-4758

Marynissen, Ann (1988). Kempische toponiemen op -sie (-zijde). Naamkunde, tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied. pp. 168-173. Leuven: ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2020). Kirchen, Klöster und Kleriker: Die Spuren des Christentums in den niederländischen und flämischen Familiennamen. Beiträge zur Namenforschung, 2-3 (55). pp. 225-245.

Marynissen, Ann (2004). Limburgers worden Nederlanders? Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935). Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie, Themanummer 17. pp. 64-85. Amsterdam: University Press. ISSN 0039-8691 (Print) ; 2215-1214 (Online)

Marynissen, Ann (1994). Limburgse familienamengeografie. Naamkunde, 26. pp. 243-301. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (1991). Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het 'Belgisch repertorium van familienamen'. Naamkunde, tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied, 23. pp. 29-79. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2002). Niederländisch und Deutsch nebeneinander im Südosten der niederländischen Provinz Limburg. Belege aus einer diglossischen Region. Volkskultur an Rhein und Maas, 20 (2). pp. 41-54. ISSN 0931-8496

Marynissen, Ann (1996). Plaats- en huisnamen in het centrum van Turnhout. Taxandria, 68. pp. 11-70. Turnhout: ISSN 0772-9693

Marynissen, Ann (1997). Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. Naamkunde, 29. pp. 195-215. ISSN 0167-5257

Marynissen, Ann (2009). Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland. Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 11. pp. 5-20. Hasselt: Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. ISSN 2034-435X

Marynissen, Ann (2009). Sprachwandel zwischen Evolution und Normierung. Die e-Apokope als Bruchstelle zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 76. pp. 165-188. Steiner. ISSN 0044-1449 (Print)

Marynissen, Ann (2009). Taalverandering tussen evolutie en normering: De e-apocope als breuklijn tussen het Nederlands en het Duits. Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics, 14 (3). pp. 233-254. ISSN 1384-5845

Marynissen, Ann (1998). Van -(t)ke naar -(t)je: De oorsprong en verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 114 (3). pp. 252-269. ISSN 0040-7550

Marynissen, Ann (1997). Waar komt mijn familienaam voor? Automatische kartering van de geografische spreiding van (types) familienamen in het Nederlandse taalgebied. De Aardrijkskunde, 21 (3). pp. 25-38. ISSN 0435-382x

Marynissen, Ann (2010). Welk Nederlands voor Duitstaligen? Belgisch-Nederlands: het standpunt van de buitenlandse neerlandistiek. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Vol. 126 (3). pp. 25-44. ISSN 0770-786X

Marynissen, Ann, Bock, Daniela and Terhalle, Amelie (2021). Op weg naar een geschreven eenheidstaal. De ontdialectisering van de schrijftaal bij Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen. Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie, 2 (73). pp. 245-295. Amsterdam: University Press. ISSN 0039-8691 (Print) ; 2215-1214 (Online)

Marynissen, Ann and Robbe, Joost (2020). Hollanders, Friezen of Vlamingen? Een studie naar de persoonsnamen van de eerste Amagerboeren uit de toenmalige Nederlanden. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 136 (3). pp. 77-98. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. ISSN 0040-7550

Book Section, Proceedings Item or annotation in a legal commentary

Janssen, Theo and Marynissen, Ann (2013). Brabants oude zot (1500) en Erasmus' goddelijke Zotheid (1509)in een intieme relatie? In: De tienduizend dingen - Feestbundel voor Reinier Salverda, pp. 249-265. Ljouwert: Fryske Akademy. ISBN 978-90-6273-967-7

Marynissen, Ann (2014). Auf der Schnittstelle zwischen der Germania und der Romania: Die Familiennamen in Belgien. In: Familiennamen zwischen Maas und Rhein, pp. 157-184. Frankfurt: Peter Lang. ISBN 978-3-631-64679-3

Marynissen, Ann (2004). Bidirectionele taalverandering: wegval en toevoeging van een swja in de Middelnederlandse en de moderne dialecten. In: Taal in verandering, Amsterdam ; Münster: Nodus-Publ.. ISBN 90-72365-81-X ; 3-89323-744-5

Marynissen, Ann ORCID: 0000-0003-0200-2491 (2021). De Nagel or de Spijker op de Kop? A Lexical Contrast between Belgian Dutch and Netherlandic Dutch. In: Cognitive Sociolinguistics Revisited, pp. 48-57. Berlin/Boston: De Gruyter/Mouton. ISBN 978-3-11-073851-3

Marynissen, Ann (2004). De conditionering van de sjwa-apocope bij zijn ontstaan in het Middelnederlands. In: Taeldeman, Man van de Taal, Schatbewaarder van de Taal, pp. 609-620. Gent: Universiteit. ISBN 9-0382-0651-8

Marynissen, Ann (2017). De lange weg naar een Nederlandse standaardtaal. Een beknopte geschiedenis van de standaardisering van het Nederlands. In: De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde, pp. 60-79. Leuven: Acco. ISBN 978-94-6344-243-5

Marynissen, Ann (1999). Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. In: In vergelijking met dieren, pp. 11-35.

Marynissen, Ann (2001). Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar? Over klanktegenstellingen en lexicale varianten in de Nederlandse familienamen en hun tegenhangers in de dialecten. In: Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen, pp. 75-92. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten. ISBN 90-73869-06-4

Marynissen, Ann (2001). Die Flexion des Substantivs in der mittelniederländischen Urkundensprache des 13. Jahrhunderts. In: Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen. Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert, pp. 659-672. Trier: Kliomedia. ISBN 3-89890-043-6

Marynissen, Ann (2010). Eigenschappen als benoemingsmotief: lichaamskenmerken in familienamen. In: Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, pp. 429-439.

Marynissen, Ann (2019). Familienamen met het grondwoord -meier in het Nederlandse taalgebied. In: Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Boerderij- en familienamen eindigend op -meier in het Tecklenburger Land, pp. 135-146. Mettingen: Draiflessen Collection. ISBN 978-3-942359-49-8

Marynissen, Ann (2007). Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied. In: Neerlandici aan het woord. Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied, pp. 25-57.

Marynissen, Ann (2011). Familiennamen aus dem niederländischen Sprachgebiet in Deutschland. In: Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagwerke. Band 2: Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum, pp. 35-52. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. ISBN 978-3-86583-500-0

Marynissen, Ann (2019). Familiennamen mit dem Grundwort -meijer im niederländischen Sprachraum. In: Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Die Hof- und Familiennamen auf -meier im Tecklenburger Land, pp. 135-146. Mettingen: Draiflessen Collection. ISBN 978-3-942359-47-4

Marynissen, Ann (2019). Family Names with the Root -meijer in the Dutch-speaking Area. In: Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Estate and Family Names Ending in -meier in the Tecklenburger Land, pp. 135-145. Mettingen: Draiflessen Collection. ISBN 978-3-942359-48-1

Marynissen, Ann (2018). Italiaanse leenwoorden in het Nederlands en het Duits. In: Zwischen Sprachen en culturen. Wechselbeziehungen im niederländischen, deutschen und afrikaansen Sprachgebiet, pp. 281-295. Münster/New York: Waxmann. ISBN 978-3-8309-3820-0

Marynissen, Ann (2018). Klankgeografische en morfosyntactische variatie bij herkomstnamen van het type Van Keymeulen. In: Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen, pp. 329-345. Gent: Skribis. ISBN 978-94-92944-22-1

Marynissen, Ann (2013). Methodologische evolutie in de flexieleer van het Nederlands tot 1700. In: Neerlandistiek in beeld, pp. 69-78. Amsterdam & Münster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen. ISBN 978-3-89323-772-2 ; 978-90-8880-029-0

Marynissen, Ann (1999). Naamkunde. In: De Nederlandse taalkunde in kaart, Leuven: Acco. ISBN 90-334-4296-5

Marynissen, Ann (1993). Turnhout, Torhout en aanverwante familienamen. In: In verscheidenheid. Liber Amicorum prof. dr. em. Robert Van Passen, pp. 183-193. Aartrijke: Decock. ISBN 90-5364-021-5

Marynissen, Ann (2010). Ursprung, Motivierung und Bildung von Familiennamen am Beispiel des niederländischen Sprachgebiets. In: Familiennamen an Niederrhein und Maas. Von Angenendt bis Seegers/Zeegers, pp. 11-35.

Marynissen, Ann (2010). Van 'Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut' tot 'Institut für Niederlandistik': de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen. In: Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, pp. 131-144. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann. ISBN 978-3-8309-2382-4

Marynissen, Ann (1995). Vrouwe en wijf in het 13de-eeuwse Middelnederlands. In: Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Jan Goossens zum 65. Geburtstag, pp. 43-51. Münster: ISBN 3-8258-2279-6

Marynissen, Ann (1990). The geographical distribution of toponymical elements in the Dutch-speaking part of Belgium. In: Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki 13-18 August. Vol. 2, pp. 147-154. Helsinki: ISBN 951-9475-77-X

Marynissen, Ann and Janssen, Theo (2014). Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur. In: Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, pp. 500-512. Leuven: Leuven University Press. ISBN 978-94-6270-014-7

Marynissen, Ann and Janssens, Guy (2013). A regional history of Dutch. In: Language and Space. An international Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch, pp. 81-100. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. ISBN 978-3-11-018005-3

Marynissen, Ann and Nübling, Damaris (2010). Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland. Ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Kontrastive germanistische Linguistik. Themenband der Reihe 'Germanistische Linguistik', pp. 11-35. Hildesheim: Georg Olms Verlag. ISBN 978-3-487-14418-4

This list was generated on Thu Dec 8 03:48:02 2022 CET.